שירות המחסנים של אמזון אוסטרליה

שירות המחסנים של אמזון אוסטרליה החל לפעול במהלך שנת 2018 ,
כעת לקראת הקריסמס בטרם ניתן לשלוח סחורה למחסנים של אמזון באוסטרליה יש להגיש בקשה ידנית.
באופן כללי הם מאשרים לכל המוכרים לשלוח סחורה , ונראה כי מדובר בהליך טכני ולא בהליך אישור מלא וארוך.

השארת תגובה